Thursday, November 26, 2015

Inilah Fatwa Lengkap Mufti Malaysia tentang ESQ Ary Ginanjar

Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) milik Ary Ginanjar Agustian amat ternama di Indonesia. Tetapi Petinggi Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menilai ESQ Ary melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam.
Menurut Wikipedia, Wilayah Persekutuan meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya & Labuan. Inilah fatwa komplit soal ESQ Ary yg dikutip dari web www.muftiwp.gov.my :

\'Fatwa Menyangkut bersama Kursus ESQ Leadership Training & Fahaman yg Seumpama Dengannya\'

(a) ajaran, pegangan & fahaman yg diboyong oleh ESQ Leadership Training tata cara Ary Ginanjar Agustian & apa-apa ajaran yg seumpama dengannya merupakan menyeleweng daripada ajaran Islam kerana mengandungi ajaran-ajaran yg boleh merosakkan akidah & syariah Islam. Ciri-ciri penyelewengan tersebut yakni seperti yg berikut :

i. beri dukungan fahaman liberalisme iaitu mendalami atau mentafsir nas-nas agama (Al-Quran & As-Sunnah) dengan cara bebas, & fahaman pluralisme-agama iaitu fahaman yg mengajarkan seluruhnya agama merupakan sama & benar. Kedua-dua fahaman ini ialah sesat & boleh mengambil pada kekufuran.

ii. mendakwa bahawa para Nabi mencapai kebenaran lewat pengalaman & pencarian. Ini bercanggah bersama akidah Islam berkenaan Nabi & Rasul. Menurut akidah ahli Sunnah Wal Jamaah, kenabian & kerasulan merupakan pilihan Allah s.w.t semata-mata (Al-Isthifaiyyah), & bukan sesuatu yg boleh diusahakan (Al-Kasbiyyah). pantun teka teki lucu

iii. mencampuradukkan ajaran kerohanian bukan Islam dgn ajaran Islam, \'SQ\' ialah hasil penemuan seseorang Yahudi, Danah Zohar, manakala \'God Spot\' yakni hasil kajian seseorang Hindu VS Ramachandran. Kedua-dua penemuan ini disahkan bersama ayat Al-Quran (Al-Hajj, ayat 46).

iv. menekanan gagasan \'suara hati\' atau \'conscience\' yang merupakan sumber rujukan mutlak dalam tentukan baik & tidak baik sesuatu aksi. Rencana nada hati yaitu ajaran paling suci dalam agama Kristiani. The Oxford Dictionary of World Religion menyatakan \'In the bermain forms og Christianity, conscience is the absolutely inviolable and sacrosanct center of the person as human as responsible for her or his decisions;. Ide nada hati pun yakni ajaran Hindu seperti yg dijelaskan oleh Swami Vivekandanda. Menurut Imam Abu Al-Abbas, opini begitu yakni zindik & kufur.

v. menjadikan logik yang merupakan sumber rujukan penting. Ini tidak sesuai bersama akidah Islam yg menetapkan bahawa Al-Quran & As-Sunnah yang merupakan sumber rujukan mutlak.

vi. mengingkari mukjizat & menganggapnya tak akan di terima oleh akal & tak tepat bersama era saat ini yg serba logik. Mengingkari mukjizat merupakan kufur bersama ijmak ulamak kerana beliau bermakna mengingkari nas-nas Al-Quran & Hadis Mutawatir yg mensabitkan mukjizat bagi para Nabi a.s .

vii. memanfaatkan Kod 19 rekaan Rasyad Khalifah buat mentafsir Al-Quran. Rasyad Khalifah mengaku beliau sbg rasul & mengambil agama baru yg disebut \'submission\'. Teori Kod 19 dianggap lebih tinggi daripada Al-Quran kerana mengikut teori ini, ayat-ayat Al-Quran butuh dibuang atau ditambah bagi menyesuaikan bersama Kod 19.

viii. menyamakan bacaan Al-Fatihah sejumlah 17 kali sehari oleh orang Islam dgn amalan Bushido oleh orang jepun yg berteraskan ajaran Buddha.

ix. mendakwa bahawa kebolehan luar biasa seperti mukjizat boleh berlaku lewat rumus Zero Mind Process (ZMP). Dgn rumusan ZMP ini, ESQ mengiaskan bahawa mukjizat Nabi Musa a.s diselamatkan daripada Fir\'aun boleh serta berlaku terhadap orang lain seperti yg berlaku terhadap juru terbang Kapten Abdul Razak. Kefahaman mukjizat seperti ini, yaitu ajaran agama Hindu seperti yg diterangkan oleh Swami Vivekananda.

x. mentafsirkan makna kalimah syahadah bersama \'triple one\'. Ini yakni tafsiran bidaah & sesat. Dalam konteks akidah, \'triple one\' dimanfaatkan oleh Kristian buat menghuraikan gagasan trinity. Buku \'Christianity For Dummies\', waktu menghuraikan gagasan ini menyebut \'The Trinity : How 1+1+1 Equals 1. Christianity says that God is Trinity - one God expressed in three beings. The term trinity meands : three-oneness.

(b) mana-mana orang hendaklah menjauhi ajaran, pegangan & fahaman layaknya yg dinyatakan dalam perenggan.

Bertarikh 10 Jun 2010 & ditandatangani oleh Mufti wilayah persekutuan Malaysia, Datuk Hj. Wan Zahidi Badan Intelijen Negara Wan Teh tanggal 10 Juni 2010.

No comments:

Post a Comment